Tuna Hukuk Ofisi

Av. Ayşenur Tuna tarafından kurulmuş olan Tuna Hukuk & Danışmanlık bürosu yerli ve yabancı müvekkillerine hukuk hizmeti sunmaktadır. Büromuz hem kurumsal danışmanlık hem de bireysel dava takip hizmetini müvekkillerine en uygun hukuki çözümü sunarak hizmet vermektedir.

Tuna Hukuk Bürosu; “Hukukun üstünlüğü” prensibi ışığında, temsil ettiği müvekkillerin ihtiyaçlarına uygun; avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetini sunabilmek için çalışmaktadır.

Değerlerimiz

Hukukun Üstünlüğü

Hukuk ve adaletin öncülüğünde, müvekkillerimizin en iyi faydayı sağlamasını amaçlarız.

Profesyonel Yaklaşım

Tüm süreçlerimizde profesyonel, şefffaf ve kurumsal bir yönetim biçimi sergilemeyi amaçlarız.

Uzmanlık

Uzmanlığımızı güncel gelişmelerle destekler; alanında en iyi danışmanlarla çalışırız.

Çözüm Odaklılık

Çözümü öncelikli tutacak şekilde, yeni yaklaşımları destekleriz.

Sıkça Sorulan Sorular

Evet. Pandemi koşullarının da hayatımızda önemli değişiklikler oluşturmasıyla, online hukuki hizmet bir gereklilik haline geldi. info@hukuktuna.com ‘a sorularınızı gönderirseniz, iki iş günü içinde cevaplanacaktır.

Hukuki danışmanlık çerçevesine girecek bir soruysa, o halde ücret bilgisi sizinle paylaşılacaktır.

Dava açılırken oluşacak masraflar dava türüne göre değişkendir. Bir suç hakkında ihbarda bulunmak istiyorsanız dava harcı ödemeyecekseniz ancak hukuk mahkemelerinde durum farklıdır. 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu m.323’te yargılama gideri türleri belirlenmiştir. Bu masrafları davayı açacak olan müvekkil karşılar. Buna göre;

Yargılama giderlerinin kapsamı

MADDE 323- (1) Yargılama giderleri şunlardır:

  1. a) Celse, karar ve ilam harçları.
  2. b) Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri.
  3. c) Dosya ve sair evrak giderleri.

ç) Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler.

  1. d) Keşif giderleri.
  2. e) Tanık ile bilirkişiye ödenen ücret ve giderler.
  3. f) Resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen harç, vergi, ücret ve sair giderler.
  4. g) Vekil ile takip edilmeyen davalarda tarafların hazır bulundukları günlere ait gündelik, seyahat ve konaklama giderlerine karşılık hâkimin takdir edeceği miktar; vekili bulunduğu hâlde mahkemece bizzat dinlenmek, isticvap olunmakveya yemin etmek üzere çağrılan taraf için takdir edilecek gündelik, yol ve konaklama giderleri.

ğ) Vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti.

  1. h) Yargılama sırasında yapılan diğer giderler.

Hayır dahil değildir. Avukatlık ücreti, avukatın vereceği hizmet karşılığında aldığı ücret olup, masraflar hazineye ödenen masraflardır.

 
 
 
 

Hayır, herhangi bir masrafa dahil olmazsınız. Tüm giderler tarafımızca karşılanacaktır.