MARKA VE PATENT HUKUKU

Fikri ve sınaî haklar hukuku, bir kişinin veya bir işletmenin fikri çalışmalarının neticesinde elde etmiş olduğu ürünlerini, yöntemlerini, dokümanlarını, kimlik unsurlarını, sanat eserlerini veya görsellerini izinsiz olarak kullanma, ürüne dönüştürme, dağıtma, yayma, satma gibi hukuka aykırı eylemlere karşı eser sahibini koruma mahiyetindeki hakları içeren bir hukuk dalıdır.

Tuna Hukuk Bürosu, marka, patent, telif hakları, ticari sırlar ve haksız rekabetin korunmasına ilişkin olarak müvekkillerinin ticari menfaatlerini gözeterek hukuki koruma tedbiri, dava, işlem takibi, lisans ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Diğer Hizmetlerimiz

TÜKETİCİ HUKUKU

Tuna Hukuk Bürosu tarafından Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır: Alım Satım Sözleşmeleri Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler Tüketicinin şikayetlerine karşı…

GAYRİMENKUL HUKUKU

Tuna hukuk bürosu gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine, ecr-i misil davası , müdahalenin men-i davası , her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar, ipotek ihtilaflarından doğan davalar, istihkak davaları , izale-i…

İŞ HUKUKU

Tuna hukuk bürosu iş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında müvekkillerine, İş sözleşmelerinin hazırlanması veya mevcut iş sözleşmelerinin güncel mevzuat hükümlerine uyarlanması İş sözleşmesinin feshi halinde hak ve alacakların takibi İşe…