Uzmanlık Alanlarımız

Tuna Hukuk Bürosu; “Hukukun üstünlüğü” prensibi ışığında, temsil ettiği müvekkillerin ihtiyaçlarına uygun , avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetini sunabilmek için çalışmaktadır.

Hizmet sunduğumuz tüm alanlarda, kendi uzmanlığımızı sektörün bilirkişileri ile birlikte çalışarak sizlere ulaştırıyoruz. Güncel gelişmeleri, mevzuatları veya hukuki yenilikleri alanında öncü firmalarla birlikte değerlendirerek; sizlere en doğru şekilde sunuyoruz.

Hizmetlerimiz

TÜKETİCİ HUKUKU

Tuna Hukuk Bürosu tarafından Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır: Alım Satım Sözleşmeleri Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler Tüketicinin şikayetlerine karşı…

GAYRİMENKUL HUKUKU

Tuna hukuk bürosu gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine, ecr-i misil davası , müdahalenin men-i davası , her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar, ipotek ihtilaflarından doğan davalar, istihkak davaları , izale-i…

İŞ HUKUKU

Tuna hukuk bürosu iş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında müvekkillerine, İş sözleşmelerinin hazırlanması veya mevcut iş sözleşmelerinin güncel mevzuat hükümlerine uyarlanması İş sözleşmesinin feshi halinde hak ve alacakların takibi İşe…

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

TUNA Hukuk Bürosu, ticaret ve şirketler hukuku alanında müvekkillerine, ticari şirketlerin alım ve satımında, hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmelerinde, kıymetli evraklara ilişkin uyuşmazlıklarda alacağın takibi ve davalarında, şirket…

MARKA VE PATENT HUKUKU

Fikri ve sınaî haklar hukuku, bir kişinin veya bir işletmenin fikri çalışmalarının neticesinde elde etmiş olduğu ürünlerini, yöntemlerini, dokümanlarını, kimlik unsurlarını, sanat eserlerini veya görsellerini izinsiz olarak kullanma, ürüne dönüştürme,…

BİLİŞİM HUKUKU

Hukuk büromuz tarafından Bilişim Hukuku kapsamında müvekkillerimize internet yoluyla yapılan marka ihlalleri, ceza kanunumuza yeni girmiş olan ‘bilişim suçları’ (sistemde bulunan bilgileri izinsiz kullanmak, nakletmek, yarar sağlamak amacıyla sistem ve…

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Tuna Hukuk olarak büromuzun aile hukuku alanında müvekkillerine sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır; İcra Müdürlükleri nezdinde takiplerin başlatılması, itirazın iptali davaları, menfi tespit davaları, Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takiplerin,…

CEZA HUKUKU

Tuna Hukuk Bürosu Ceza Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları; Ceza Soruşturulmasının Başlatılması İçin Şikayet ve Suç Duyurusu İşlemleri Ceza Soruşturmasında Kolluk ve Savcılık Süreçlerinde Şikayetçi veya Şüphelilerin Temsili Şikayetçi ve…

AİLE HUKUKU

Tuna Hukuk olarak büromuzun aile hukuku alanında müvekkillerine sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır; Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ile bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi, Nişanın bozulmasından kaynaklanan…

Numaranızı Bırakın

En kısa sürede sizi arayacağız!
Fill out this field