TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

TUNA Hukuk Bürosu, ticaret ve şirketler hukuku alanında müvekkillerine,

ticari şirketlerin alım ve satımında,

hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmelerinde,

kıymetli evraklara ilişkin uyuşmazlıklarda alacağın takibi ve davalarında,

şirket feshi davalarında,

şirket ortaklığından ayrılma halinde,

şirket tasfiye işlemlerinde

bayilik ve acentelik sözleşmelerinde

ortaklık sözleşmelerinde,

kredi sözleşmelerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz

TÜKETİCİ HUKUKU

Tuna Hukuk Bürosu tarafından Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır: Alım Satım Sözleşmeleri Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler Tüketicinin şikayetlerine karşı…

GAYRİMENKUL HUKUKU

Tuna hukuk bürosu gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine, ecr-i misil davası , müdahalenin men-i davası , her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar, ipotek ihtilaflarından doğan davalar, istihkak davaları , izale-i…

İŞ HUKUKU

Tuna hukuk bürosu iş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında müvekkillerine, İş sözleşmelerinin hazırlanması veya mevcut iş sözleşmelerinin güncel mevzuat hükümlerine uyarlanması İş sözleşmesinin feshi halinde hak ve alacakların takibi İşe…