GAYRİMENKUL HUKUKU

Tuna hukuk bürosu gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine,

ecr-i misil davası ,

müdahalenin men-i davası ,

her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar,

ipotek ihtilaflarından doğan davalar,

istihkak davaları ,

izale-i şuyu davası

, kira bedelinin tespiti davaları,

Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,

önalım davaları

, tapu iptal ve tescil davaları,

tapu kayıtlarındaki mevcut hataların düzeltilmesine ilişkin davalar,

tahliye davalarında,

, gayrımenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi ve düzenlenmesi,

alım-satım sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlemesi

, ipotek ve rehin tesisi işlemleri, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz

TÜKETİCİ HUKUKU

Tuna Hukuk Bürosu tarafından Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır: Alım Satım Sözleşmeleri Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler Tüketicinin şikayetlerine karşı…

İŞ HUKUKU

Tuna hukuk bürosu iş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında müvekkillerine, İş sözleşmelerinin hazırlanması veya mevcut iş sözleşmelerinin güncel mevzuat hükümlerine uyarlanması İş sözleşmesinin feshi halinde hak ve alacakların takibi İşe…

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

TUNA Hukuk Bürosu, ticaret ve şirketler hukuku alanında müvekkillerine, ticari şirketlerin alım ve satımında, hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmelerinde, kıymetli evraklara ilişkin uyuşmazlıklarda alacağın takibi ve davalarında, şirket…