TÜKETİCİ HUKUKU

Tuna Hukuk Bürosu tarafından Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

Alım Satım Sözleşmeleri
Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi
Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek
Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması
Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü

Diğer Hizmetlerimiz

GAYRİMENKUL HUKUKU

Tuna hukuk bürosu gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine, ecr-i misil davası , müdahalenin men-i davası , her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar, ipotek ihtilaflarından doğan davalar, istihkak davaları , izale-i…

İŞ HUKUKU

Tuna hukuk bürosu iş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında müvekkillerine, İş sözleşmelerinin hazırlanması veya mevcut iş sözleşmelerinin güncel mevzuat hükümlerine uyarlanması İş sözleşmesinin feshi halinde hak ve alacakların takibi İşe…

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

TUNA Hukuk Bürosu, ticaret ve şirketler hukuku alanında müvekkillerine, ticari şirketlerin alım ve satımında, hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmelerinde, kıymetli evraklara ilişkin uyuşmazlıklarda alacağın takibi ve davalarında, şirket…