KIDEM TAZMİNATI NEDİR? KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR? KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Kıdem tazminatı, en az 1 yıl süre boyunca aynı iş yerinde çalışan işçinin iş sözleşmesinin kanunda yazılı sebeplerle son bulması halinde işverence işçiye ya da mirasçılarına yapılan ödemedir.

KIDEM TAZMİNATI ALMANIN KOŞULLARI

 • En az 1 yıl süre aynı iş yerinde çalışmış olmak.
 • 4857 sayılı İş kanununun 24. maddesinde belirtilen sebeplerle iş akdi feshedilmiş olmalı. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;
 • İşçinin söz konusu işi yapmasının sağlığı veya yaşayışı için tehlike arz etmesi.
 • İşverenin ya da başka bir işçinin bulaşıcı veya iş ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması.
 • İşverenin, iş sözleşmesinin kurulması esnasında işçiye yanlış vasıflar ve şartlar göstermesi veya gerçeği aykırı bilgiler vererek işçiyi yanıltması
 • İşverenin , işçiye veya ailesine yönelik şeref ve namusa dokunacak sözler söylemesi, davranışlarda bulunması veya işçiye cinsel tacizde bulunması.
 • İşverenin maaş, fazla mesai alacağı gibi alacakları işçiye ödememesi veya sürekli olarak geç ödemesi.
 • Askerlik hizmeti gerekçesiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi.
 • İş koşullarında esaslı değişiklikler yapılması nedeniyle işçinin iş sözleşmesini feshetmesi haklı sebep olacaktır ve işçi Kıdem Tazminatına hak kazanacaktır.

İŞÇİ HANGİ HALLERDE KIDEM TAZMİNATI ALAMAZ?

 • İşçinin kendi kastından ya da derli toplu olmayan yaşantısından doğacak bir hastalığa yakalanması sebebiyle ard arda 3 iş günü ya da bir ay içerisinde beş iş gününden fazla devamsızlık yapması.
 • İşçinin tedavi edilemeyecek ve işyerinde çalışmasına engel olacak nitelikte bir hastalığa yakalanması ve bu durumun Sağlık Kurulu Raporuyla saptanmış olması.
 • İşçinin, işe girerken işe uygun olduğuna gerekli vasıflara sahip olduğuna dair gerçeğe aykırı ve yanıltıcı bilgiler vermesi.
 • İşçinin, işveren veya ailesinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışta bulunması.
 • İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
 • İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak , meslek sırlarını ortaya çıkarmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması,
 • İşçinin izin almaksızın veya haklı bir sebep olmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içerisinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü veya bir ay içinde toplam üç işgünü işine devam etmemesi.
 • İşçinin yapması gereken işleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi
 • İşçiyi işyerinde bir hafta fazla süre çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

Yukarıda sayılı durumların varlığı halinde işveren, iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilir ve işçi bu durumda Kıdem Tazminatı alamaz.

KIDEM TAZMİNATI ALMAK İÇİN ZAMANAŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR?

Kıdem tazminatı , iş sözleşmesinin feshinden itibaren 5 yıl içerisinde talep edilmelidir. İşçi bu süre içerisinde kıdem tazminatı talepli iş davası açmazsa kıdem tazminatı hakkını kaybeder.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatına hak kazanan işçiye her bir yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatının hesaplanması son brüt ücret üzerinden yapılır.

KIDEM TAZMİNATI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 • SİGORTASIZ ÇALIŞAN KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR Mİ?

İş kanununda kıdem tazminatına hak kazanmak için en az 1 yıl çalışmış olmak ve hak kazanacak şekilde işten çıkmak veya çıkarılmış olmak gerekmektedir. Yani işçinin kıdem tazminatına hak kazanması için sigortalı çalışıyor olması şart değildir. sigortasız çalışan işçi bunu kanıtlayacak belgelerle çalıştığını kanıtladığı halde kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.

 • KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİKTARI NEDİR?

Kıdem tazminatında tavan rakam 2021 itibariyle 7638,96 TL olarak belirlenmiştir.

 • EMEKLİLİK İÇİN İŞTEN AYRILANLAR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Emeklilik için yaş dışındaki sigortalılık ve prim ödeme gün sayısını dolduranlar,  iş sözleşmesini feshetmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanırlar.

 • İŞÇİNİN ÖLÜMÜ DURUMUNDA KIDEM TAZMİNATI ALINABİLİR Mİ?

İşçinin kendi kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın ölümü durumunda mirasçıları kıdem tazminatına hak kazanırlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Diğer Yazılar