REDDİ MİRAS NEDİR? REDDİ MİRAS NASIL YAPILIR?

REDDİ MİRAS NEDİR?

Miras, miras bırakan kişinin ölümü ile mirasçılara intikal eden hak ve yükümlülüklerdir. Bunlar miras bırakanın taşınır taşınmaz mal varlıkları, alacakları ve borçları olabilir. Kimlerin mirasçı olabileceği kanunda belirlenmiştir ve miras kendiliğinden bir bütün olarak mirasçılara geçer. Kanunda mirasçılara mirası reddetme hakkı tanınmaktadır. Buna reddi miras denilmektedir. Mirasçı, reddi miras yaptığı zaman tüm hak ve borçları reddetmiş olur. Kısmi olarak red mümkün değildir.

 

REDDİ MİRAS SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?

Bu işlem miras bırakan kişinin ölümünden itibaren 3 ay(90 gün) içerisinde yapılmalıdır. Bazen mirasçılar üzerine miras kaldığını çok sonradan öğrenebilmektedirler. Bu durumda kişi, miras kaldığını öğrendikten itibaren 3 ay içerisinde reddi miras beyanında bulunması gerekmektedir. Ancak mirasçının, miras kaldığını geç öğrendiğini kanıtlaması gerekir.

 

HANGİ DURUMLARDA MİRASÇI MİRASI REDDEDEMEZ?

Kanunda mirasçının bazı işlemleri yapması halinde 3 aylık süre dolmasa da mirası reddedemeyeceği belirtilmiştir.

-Mirasçı sıfatıyla tereke işlemlerine karışmışsa,

-Terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan işlemler yapmışsa,

-Miras bırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yaparsa,

-Tereke mallarını gizlerse

-Tereke mallarını kendine mal ederse mirası reddedemez.

 

REDDİ MİRAS BEYANI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Mirası reddeden kişi kural olarak bu kararından dönemez. Ancak Borçlar Kanunun yanılma, aldatma, korkutma hükümlerine istinaden ret işlemi için iptal talebinde bulunabilir. Mirasçı bu iddiasını dava yolu ile ileri sürecek ve ret beyanının iptalini talep edecektir.

 

REDDİ MİRAS NASIL YAPILIR?

Reddi miras hususu, miras bırakan kişinin ölümü halinde gündeme gelir. Yasal mirasçıların ya da atanmış mirasçıların miras bırakan kişinin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte gündeme gelen hak ve yükümlülüklerini tümüyle reddetmesidir. Reddi miras yapmak isteyen kişi ikametgah gölgesinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine yazılı veya sözlü beyanda bulunmalıdır.

 

REDDİ MİRAS DAVASI NE KADAR SÜRER?

Bunun cevabı mahkemenin iş yoğunluğu, delillerin toplanması gibi etkenlere göre değişebilmektedir. Ancak ortalama olarak 5-9 ay gibi bir süreden bahsedilebilir.

 

REDDİ MİRASIN SONUÇLARI ?

Reddi miras yalnızca mirası reddeden mirasçı açısından sonuç doğurur. Mirası reddeden mirasçının payı sanki kendisi hiç mirasçı olmamış gibi diğer hak sahiplerine intikal eder. Tüm mirasçıların mirası reddetmesi halinde Sulh Hukuk Mahkemesi miras hakkında iflas hükümleri uygular ve mirası tasfiye eder. Bunun sonucunda mirastan artı bir değer kalırsa mirası reddetmemiş gibi mirasçılara dağıtılır.

 

REDDİ MİRAS HALİNDE EMEKLİ MAAŞI ALINABİLİR Mİ?

Ölüm, yetim aylığı ve emekli ikramiyesi mirastan doğan haklardan değildir. Miras bırakanın mirasını reddeden kişi sosyal güvence olan ölüm, yetim aylığı veya emekli ikramiyesi hakkını

reddetmiş sayılmayacaktır. Kısaca reddi miras yapılsa bile ölüm aylığı aileye verilmeye devam eder.

 

ALACAKLILARA ZARAR VERMEK AMACIYLA REDDİ MİRAS VE REDDİN İPTALİ

Miras bırakanın alacaklılarının, mirasçıların reddinin iptalini isteme hakları vardır. TMK 617 gereğince alacaklılar 6 ay içerisinde reddin iptalini isteyebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Diğer Yazılar